Řídnutí vlasů – příčiny

V minulém článku jsme si pověděli o obecné problematice řídnutí vlasů, nyní se zaměříme více detailně na samotné příčiny tohoto jevu.

Řídnutí a vypadávání vlasů v průběhu našeho života je zcela přirozený důsledek stárnutí kůže. Toto je podmíněno celkovou změnou vlastností kůže. Avšak u určité skupiny lidí dochází k vypadávání vlasů a ztrátě vlasů rychleji oproti jiným. Mezi hlavní důvody, které zapříčiňují padání vlasů patří tyto.

Příčiny padání vlasů

Příčiny padání vlasů

Řídnutí vlasů – nejčastější příčina

Nejčastějším důvodem řídnutí vlasů jsou tzv. androgenní alopecie. Jedná se o dědičnou záležitost. Tento problém způsobuje tzv. dihydrotestosteron, znám také jako DHT. Tato látky vzniká přeměnou z testosteronu. DHT ovlivňuje především vlasové kořínky. Ty se postupem času ztenčují a posunují směrem nahoru k horním částem kůže. Tímto efektem dochází ke zkrácení růstové fáze vlasů a snížení kvality těchto vlasů. Tyto vlasy jsou časem náchylnější k nepříznivým vlivům a díky tomu dochází u nich k odumírání a vypadávání. Vypadávání vlasů se nejčastěji projeví na charakteristických místech (lysinky, tzv. kouty). Je to dáno tím, že některé druhy vlasů jsou citlivější na vnímání DHT vnímavější.

Častým omylem je fakt, že řídnutí vlasů je ve velké míře jen mužský problém. Opak je však pravdou. Mužské pohlavní hormony najdete i v těle každé ženy. Účinek těchto mužských hormonů je však u žen velmi potlačen přítomností většího množství ženských pohlavních hormonů. K vypadávání vlasů dochází také u žen. Především v období přechodu nebo při onemocnění (např. polycystické vaječníky) se hladina ženských hormonů výrazně mění a tím se do popředí dostává již zmíněný testosteron. K vypadávání vlasů u žen dochází také velmi často po porodu, kdy také dochází k výrazné změně hladiny hormonů.

Další příčiny padání vlasů

Mezi další příčiny řídnutí a padání vlasů patří působení některých léků. Tento úkaz se vyskytuje např. po absolvování chemoterapie. Avšak u tohoto případu se většinou jedná pouze o dočasnou změnu a u velkého procenta pacientů je zcela obnoven vlasový růst.

Často se lze setkat s přechodným řídnutím vlasů – to může být často zapříčiněno onemocněním organismu, nedostatkem vitamínů, nepříznivými vlivy okolí nebo nedostatkem některých stopových prvků. Za ztrátu vlasů může odpovídat také stav výživy nebo choroby kůže. Známa je také holohlavost nazývána jako ložisková plešatost (alopecia areata). Tento typ plešatosti je často způsoben nepřiměřenou reakcí organismu proti vlastním buňkám.

Zanechte komentář

Můžete použít tyto HTML příkazy: