Vypadávání vlasů – co a jak?

Vypadávání vlasů u můžu a žen patří k přirozeným procesům, které nás provázejí po celý život. Avšak u některých lidí se tento proces projeví ve větší míře. Padání vlasů je zapříčiněno pravidelnou obměnou buněk. Každý lidský vlas během svého „života“ prochází několika růstovými fázemi. První období se označuje jako růstové. Zároveň toto růstové období vlasů je nejdelší. Jeho délka se pohybuje v řádech několika let. Během této doby se vlas vyvíjí a roste. V růstové fázi se nachází přibližně 80% našich vlasů. 

Životní cyklus vlasu se pohybuje v rozmezí od 2 až 5 let.

Po této nejdelší fázi růstu vstupují vlasy do tzv. fáze „přechodné“. V relativně krátkém období (jedná se zpravidla o několik týdnů) přicházejí tyto vlasy o výživu a tím pádem zastavují svůj růst a postupně začínají odumírat. A než se nadějeme nastupuje třetí a poslední fáze a to tzv. „konečná“. Odumřelé vlasy se postupem času (během několika měsíců) dostávají do vrchní části kůže a začínají postupně vypadávat. Za normálních podmínek se ve třetí fázi u lidí vyskytuje přibližně 20% vlasů. Proto není na místě zoufat, pokud nacházíte své vlasy všude okolo sebe. Průměrně každý z nás během jednoho jediného dne ztratí okolo 100 vlasů. Toto místo ihned nahrazují nové vlasy, které se nachází ve vlasových cibulkách v hloubce kůže.

Vypadávání vlasů - co proti padání vlasů?

Vypadávání vlasů – co proti padání vlasů?

Tyto tři výše popsané fáze (růstová, přechodná, konečná) za normálních podmínek probíhá po celý život už od narození. K největším a zároveň k nejvýznamnějším změnám ve vzhledu a vlastnostech našich vlasů dochází během puberty.

Hustota vlasů a jejich počet na centimetr čtvereční je u každého z nás jiný. U většiny z nás se pohybuje hustota vlasů od 180 do 330 vlasů na 1cm2. Velkou měrou je hustota vlasů ovlivněna genetickými vlohami. Zajímavosti je, že hustota vlasů je také ovlivněna barvou vlasů – tmavovlasí lidé mají až o 1/3 méně vlasů oproti plavovlasím. Rychlost růstu vlasu se pohybuje okolo 0,3 milimetru za den, což dělá v přepočtu okolo 1 centimetru za jeden měsíc. Rychlost růstu vlasu více méně zůstává po celý život stabilní a je nám dána geneticky. Často lze narazit na lidi, kteří tvrdí, že jim v létě rostou vlasy rychleji. To je však omyl – je to spíše dáno volbou účesu.

V příštím článku si povíme něco o příčinách vypadávání vlasů.

Zanechte komentář

Můžete použít tyto HTML příkazy: